Aktuality

Zvýšenie sumy, ktorá nepodlieha exekúcii, sa negatívne prejaví na vymožiteľnosti práva okt 11, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) vníma návrh nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia za krok, ktorý je v súlade s jej volebným programom. „Zároveň však treba povedať, že z pohľadu vymožiteľnosti práva ide o krok späť. Pre vymožiteľnosť práva je totiž mimoriadne dôležitá rovnováha v právach veriteľov a dlžníkov. Neustály po

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli dovolenkám nezadlžovali júl 12, 2015

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli dovolenkám zbytočne nezadlžovali. Pôžičky presahujúce skutočnú schopnosť človeka splácať svoje záväzky sa totiž neraz končia až exekúciou. „Letné obdobie patrí po predvianočnom čase k druhému obdobiu v roku, kedy si ľudia najčastejšie berú pôžičky. Človek by si však mal z hľadiska osobnej

Oznam o odcudzení úradnej pečiatky máj 22, 2015

Slovenská komora obdržala dňa 24.04.2015 hlásenie od súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach o odcudzení úradnej pečiatky s číselným označením č. 6, označenú menom: JUDr. Ing. Karol Mihal a slovným spojením: súdny exekútor Košice 2, ktorá mu bola odcudzená dňa 20.04.2015