Aktuality

Slovenská komora exekútorov odmieta zavedenie registračných pokladníc aug 22, 2014

Slovenská komora exekútorov odmieta návrh Ministerstva financií SR na zavedenie registračných pokladníc pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov. Prezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Miroslav Paller považuje návrh z pohľadu súdnych exekútorov za nezmyselný a nelogický, pretože právna norma by sťažila prácu exekútorov a zníž

Praktiky nebankových spoločností a „šmejdov“ by obmedzilo elektronické prideľovanie exekúcií 25 júla, 2014

Praktiky nebankových spoločností a firiem ponúkajúcich nekvalitný tovar by výrazne obmedzilo náhodné elektronické prideľovanie exekúcií. "Ak by nebankové spoločnosti či takzvaní "šmejdi" nemohli spolupracovať s vlastným vybraným exekútorom, ale boli by odkázaní na náhodné elektronické prideľovanie exekučných spisov, počet návrhov na exekúciu od týc

Pripomíname si Svetový deň exekútorov 12 júna, 2014

Medzinárodná únia súdnych exekútorov vyhlásila na 12. júna už siedmykrát Svetový deň exekútorov. „Zmyslom tohto dňa je pripomenúť si význam súdnych exekútorov a ich prínos pre spoločnosť. Exekútori sú neraz verejnosťou veľmi skreslene vnímaní ako „tí zlí“, majú však nezastupiteľnú úlohu pri vymáhateľnosti práva. Niekedy to opisujeme slovami, že