Aktuality

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby pri komunikácii s exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu sep 5, 2014

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby na komunikáciu so súdnym exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu. „Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, exekútorovi neznámou, nie je možná. Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov pomohla za rok vyše sedemsto občanom aug 25, 2014

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) pomohla za rok 734 občanom, ktorí sa dostali do exekúcie. Na osobnú konzultáciu do bratislavského sídla komory prišlo 72 občanov, prostredníctvom elektronickej pošty sa pýtalo 662 ľudí. „Touto cestou sa snažíme pomôcť občanom, ktorí sa dostali do exekúcie, aby sa čo najrýchlejšie a najefektívnejš

Slovenská komora exekútorov odmieta zavedenie registračných pokladníc aug 22, 2014

Slovenská komora exekútorov odmieta návrh Ministerstva financií SR na zavedenie registračných pokladníc pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov. Prezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Miroslav Paller považuje návrh z pohľadu súdnych exekútorov za nezmyselný a nelogický, pretože právna norma by sťažila prácu exekútorov a zníž

Praktiky nebankových spoločností a „šmejdov“ by obmedzilo elektronické prideľovanie exekúcií júl 25, 2014

Praktiky nebankových spoločností a firiem ponúkajúcich nekvalitný tovar by výrazne obmedzilo náhodné elektronické prideľovanie exekúcií. "Ak by nebankové spoločnosti či takzvaní "šmejdi" nemohli spolupracovať s vlastným vybraným exekútorom, ale boli by odkázaní na náhodné elektronické prideľovanie exekučných spisov, počet návrhov na exekúciu od týc