Aktuality

Slovenská komora exekútorov ukončila kontrolu exekútorov, dvaja nesplnili nesplnili zákonné podmienky jan 7, 2018

Slovenská komora exekútorov ukončila kontrolu pripravenosti súdnych exekútorov, ktorí sa od 1. apríla minulého roka zapájajú do nového systému náhodného prideľovania exekúcií. Z 291 kontrolovaných exekútorských úradov nesplnili kritériá pripravenosti len dva. Prezident komory Miroslav Paller preto v zmysle zákona požiadal ministerstvo spravodlivost

Slovenská komora exekútorov upozorňuje ľudí, aby sa kvôli vianočným nákupom zbytočne nezadlžovali dec 3, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje ľudí, aby sa kvôli vianočným nákupom zbytočne nezadlžovali. Neuvážené prebratie finančných záväzkov totiž môže viesť k dlhovej špirále, ktorá sa neraz končí až exekúciou. „V predvianočnom čase sú občania aj pod vplyvom nákupnej horúčky a spotrebiteľských reklám náchylní podľahnúť emóciám a previať na seba fina

Reakcia na článok „Exekučný súd zatiaľ prešľapuje na mieste“ na webe Pravda.sk nov 22, 2017

Slovenská komora exekútorov nesúhlasí s tvrdeniami, uverejnenými v článku „Exekučný súd zatiaľ prešľapuje na mieste“ zo dňa 15. novembra 2017 na webe www.pravda.sk, podľa ktorého „Očakávania od Exekučného súdu v Banskej Bystrici boli veľké, zatiaľ sa však vôbec nenaplnili.“ Slovenská komora exekútorov vnímala ako znepokojujúce, že po zavedení náhod

Osobné bankroty sú pre ľudí v exekúcií aj pre štát lepším, spravodlivejším a efektívnejším riešením ako pripravovaná exekučná amnestia okt 30, 2017

Osobné bankroty sú pre ľudí v exekúcií aj pre štát lepším, spravodlivejším a efektívnejším riešením ako pripravovaná exekučná amnestia. Slovenská komora exekútorov privítala v rámci legislatívnych úprav, účinných od 1. apríla 2017, výrazné zjednodušenie osobného bankrotu ako inštitútu pre ľudí, ktorí sa nevedia vlastnými silami vysporiadať s násled

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb okt 12, 2017

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb. Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie. Na 152 154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konania súčasne čelí spolu 79 243 fyzických osôb. Po štyri exekúcie má na krku 50 732 ľudí, voči ďalším 35 553 sa vedie po päť exekučných konaní a 26 255 osôb sa mu