Aktuality

Veritelia v exekúciách na základe zmenkového platobného rozkazu musia urýchlene doplniť svoje návrhy jan 15, 2016

Slovenská komora exekútorov upozorňuje všetkých veriteľov, ktorí vymáhajú svoje dlhy na základe zmenkových platobných rozkazov, že do 22. januára 2016 musia príslušnému súdnemu exekútorovi doplniť návrh na vykonanie exekúcie, inak bude exekúcia zrušená. Národná rada Slovenskej republiky prijala 15. decembra 2015 novelu občianskeho súdneho poriadku,

V kauze zámeny dlžníka v Nitre súdny exekútor nepochybil jan 13, 2016

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov i médiá, že v kauze zámeny dlžníka v Nitre príslušný súdny exekútor neporušil zákon ani sa nedopustil žiadnej chyby pri výkone svojej práce. „Označenie dlžníka na právoplatnom rozhodnutí a na návrhu na vykonanie exekúcie bolo totožné. Súdny exekútor nemôže vopred predpokladať, že by sa veriteľ pomýlil,

Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť jan 6, 2016

Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkré