Aktuality

Slovenská komora exekútorov oceňuje uzavretie procesu výberu sudcov Ústavného súdu, uspeli traja jej nominanti okt 10, 2019

Slovenská komora exekútorov oceňuje uzavretie procesu výberu sudcov Ústavného súdu. V deviatke nových sudcov, vymenovaných tohto roku, sú traja nominanti komory. „Ústavný súd vnímame ako kľúčový prvok slovenského právneho systému, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj súdni exekútori. Oceňujeme, že sa konečne podarilo skompletizovať zloženie Ú

Za tri roky využilo služby Centrálneho registra exekúcií 15 531 občanov, môžu tam zistiť, či je voči nim vedená exekúcia júl 22, 2019

Ak chce občan zistiť, či je voči nemu vedená exekúcia, môže využiť služby Centrálneho registra exekúcií. Za tri roky existencie registra využilo jeho služby už 15 531 ľudí. „Slovenská komora exekútorov eviduje po prijatí nového zákona o zastavení niektorých exekúcií výrazný nárast otázok zo strany občanov, či je alebo nie je voči nim vedená exekúci

Slovenská komora exekútorov vyzýva občanov v exekúcii, aby sa vo vlastnom záujme snažili svoje dlhy zaplatiť júl 12, 2019

Slovenská komora exekútorov vyzýva občanov v exekúcii, aby sa vo vlastnom záujme snažili čím skôr svoje dlhy zaplatiť. Nový zákon o zastavení niektorých exekúcií, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, totiž nijakým spôsobom nezbavuje dlžníkov ich záväzkov. Naopak, ich uhrádzanie sa im môže predražiť. „Ak občanovi v exekúcii zo záko

Slovenská komora exekútorov berie na vedomie podpis zákona o zastavení niektorých exekúcií prezidentkou republiky júl 10, 2019

Slovenská komora exekútorov berie na vedomie podpis zákona o zastavení niektorých exekúcií prezidentkou republiky. „Veríme, že pani prezidentka ako právnička spolu so svojím odborným tímom dôsledne posúdili možné riziká tohto zákona, najmä v súvislosti s potenciálnym rozporom niektorých jeho ustanovení s Ústavou Slovenskej repub