Aktuality

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu jún 10, 2021

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu, vyhlásila Slovenská komora exekútorov pri príležitosti dnešného Svetového dňa súdnych exekútorov. „Celé roky sme svedkami častokrát nedomyslených zásahov do exekučných pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku robia exekúcie nevymožiteľnejšími. Mnohé politické aktivity v tejto oblas

Zníženie exekučných zrážok môže poškodiť najslabšie sociálne skupiny veriteľov jún 5, 2021

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že ohlasovaný plán vlády na výrazné zníženie exekučných zrážok môže vo finále poškodiť najslabšie sociálne skupiny, ktoré ako veritelia čakajú na svoje peniaze. „Ak vláda naplní svoj zámer výrazného zvýšenia nepostihnuteľnej sumy na exekúciu, zároveň sa zásadne zníži čiastka, ktorú budú dlžníci veriteľom povi

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 16, 2020

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Neuvážené dlhy pod vplyvom emócií totiž môžu viesť k následným finančným problémom, ktoré sa môže skončiť až exekúciou. „Zvlášť v dnešných neistých časoch, kedy sa kvôli pandémii koronavírusu výrazne menia aj ekonomické podmienky, môže byť rizikov