Aktuality

Dlžníkom sa splácanie dlhu predraží, prípadne ho zaplatí štát okt 20, 2021

Úprava exekučných zrážok bude pre dlžníkov znamenať predraženie ich dlhu, pretože ho budú splácať dlhšie a spolu s úrokmi napokon zaplatia viac. „Ak svoje dlhy kvôli novým pravidlám nezaplatia, bude ich v mnohých prípadoch musieť uhradiť štát, ktorý je zároveň najväčším veriteľom na Slovensku. Opäť sa tak ľudia, ktorí poctivo splácaj

Úprava exekučných zrážok bude mať vážne negatívne dopady na vymožiteľnosť práva okt 19, 2021

Novela nariadenia vlády o úprave exekučných zrážok bude mať vážne negatívne dopady na vymožiteľnosť práva. Slovenská komora exekútorov na tieto negatíva upozornila listom všetkých členov vlády a požiadala ich, aby na túto zmenu vo vláde nepodporili alebo aspoň významne zmenili jej parametre. „Úpravu exekučných zrážok považujeme za škodlivú, ktorá s

Úprava exekučných zrážok nepomôže dlžníkom zamestnať sa, len predĺži splácanie ich dlhu okt 4, 2021

Navrhovaná vládna úprava exekučných zrážok podľa Slovenskej komory exekútorov nepomôže dlžníkom zamestnať sa, len predĺži splácanie ich dlhu. Pokiaľ sa ich dlh úročí, zaplatia napokon spolu viac ako doteraz. „Úpravu exekučných zrážok považujeme za čistý politický marketing, ktorý sa úplne minie s deklarovanými cieľmi. Výroky ministra práce Milana K

Otvorený list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi sep 28, 2021

Vážený pán minister, Slovenská komora exekútorov reaguje vždy veľmi zdržanlivo na vyjadrenia politikov k exekučnej problematike. Volíme rozvážne slová, pretože nechceme živiť nenávistné výroky na našu adresu, ktoré sa v konečnom dôsledku vždy premietnu do spochybnenia základnej povinnosti každého dlžníka, a to uhradiť svoj dlh. Chápeme tieto politi