Aktuality

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali júl 4, 2022

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali. Neprimerané finančné záväzky, zvlášť v časoch vysokej inflácie a ekonomickej neistoty, môžu totiž napokon priviesť ľudí až do exekúcie. „Dva roky pandémie Covidu 19 spôsobili, že mnohí ľudia dovolenku odložili a chystajú sa využiť na oddych z

Od 1. júla 2022 ostane občanom v exekúcii viac júl 1, 2022

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov v exekúcii, že od 1. júla sa zvyšuje nezraziteľná suma pri exekúcií, ktorá im musí ostať na vlastnú spotrebu. Vychádza totiž zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 218,06 eura na 234,42 eura. Nepostihnuteľná čiastka pri exekúcii je od 1. januára 2022 vo výške 140 percent

Vyjadrenie Slovenskej komory exekútorov k návrhu Asociácie slovenských inkasných spoločností na zrušenie náhodného prideľovania exekúcií jún 23, 2022

Náhodné prideľovanie exekúcií bola spoločensky prospešná, systémová a najmä protikorupčná zmena. Zastavila podozrenia o nekalých dohodách medzi niektorými exekútormi a veriteľmi, posilnila nezávislosť súdneho exekútora, zefektívnila exekučné konanie a prispieva k vyššej vymožiteľnosti práva. Proti náhodnému prideľovaniu päť rokov boj

Vyjadrenie Slovenskej komory exekútorov k úvahám o vymáhaní pohľadávok zdravotných poisťovní v ich vlastnej réžii apr 22, 2022

Slovenská komora exekútorov nebude komentovať medializované úvahy o možnosti vymáhania pohľadávok zdravotných poisťovní v ich vlastnej réžii. Tieto úvahy evidujeme, no nezaznamenali sme žiaden konkrétny legislatívny návrh takéhoto postupu. Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že súdny exekútor má k dispozícii nepomerne viac zákonných nástrojov